کمترین: 
6317.9
بیشترین: 
6499.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6495
زمان: 
6/22 23:30
قیمت بیت کوین امروز 22 شهریور 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 22 شهریور 1397 , 6495 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 00:00","price":6330},{"date":"1397/06/22 02:30","price":6317.9},{"date":"1397/06/22 03:00","price":6321.7},{"date":"1397/06/22 05:30","price":6367.3},{"date":"1397/06/22 06:00","price":6406.4},{"date":"1397/06/22 08:30","price":6399},{"date":"1397/06/22 09:00","price":6400},{"date":"1397/06/22 11:30","price":6388.7},{"date":"1397/06/22 12:00","price":6390},{"date":"1397/06/22 14:30","price":6416.6},{"date":"1397/06/22 15:00","price":6429.1},{"date":"1397/06/22 17:30","price":6454.9},{"date":"1397/06/22 18:00","price":6444.4},{"date":"1397/06/22 20:30","price":6485.6},{"date":"1397/06/22 21:00","price":6499.9},{"date":"1397/06/22 23:30","price":6495}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399