کمترین: 
2074000
بیشترین: 
2124000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2074000
زمان: 
6/21 18:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 21 شهریور 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 2074000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 12:06","price":2104000},{"date":"1397/06/21 12:36","price":2094000},{"date":"1397/06/21 14:00","price":2114000},{"date":"1397/06/21 14:12","price":2124000},{"date":"1397/06/21 18:06","price":2074000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398