کمترین: 
2070000
بیشترین: 
2120000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2070000
زمان: 
6/21 18:06
قیمت نیم سکه امروز 21 شهریور 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 2070000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 12:06","price":2100000},{"date":"1397/06/21 12:36","price":2090000},{"date":"1397/06/21 14:00","price":2110000},{"date":"1397/06/21 14:12","price":2120000},{"date":"1397/06/21 18:06","price":2070000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399