کمترین: 
184
بیشترین: 
190
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
190
زمان: 
6/21 21:00
قیمت روپیه هند امروز 21 شهریور 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 21 شهریور 1397 , 190 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 12:00","price":184},{"date":"1397/06/21 12:10","price":185},{"date":"1397/06/21 13:00","price":186},{"date":"1397/06/21 13:10","price":187},{"date":"1397/06/21 13:20","price":188},{"date":"1397/06/21 14:00","price":189},{"date":"1397/06/21 14:20","price":188},{"date":"1397/06/21 15:10","price":187},{"date":"1397/06/21 15:30","price":186},{"date":"1397/06/21 15:50","price":187},{"date":"1397/06/21 16:20","price":186},{"date":"1397/06/21 16:30","price":187},{"date":"1397/06/21 16:50","price":189},{"date":"1397/06/21 17:10","price":188},{"date":"1397/06/21 17:30","price":189},{"date":"1397/06/21 17:50","price":188},{"date":"1397/06/21 18:30","price":189},{"date":"1397/06/21 19:00","price":190},{"date":"1397/06/21 19:20","price":189},{"date":"1397/06/21 19:30","price":188},{"date":"1397/06/21 19:50","price":190},{"date":"1397/06/21 20:00","price":189},{"date":"1397/06/21 20:20","price":188},{"date":"1397/06/21 20:30","price":189},{"date":"1397/06/21 21:00","price":190}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399