کمترین: 
11
بیشترین: 
11.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11.3
زمان: 
6/21 21:00
قیمت دینار عراق امروز 21 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 11.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 12:00","price":11},{"date":"1397/06/21 12:10","price":11.1},{"date":"1397/06/21 12:50","price":11},{"date":"1397/06/21 13:00","price":11.1},{"date":"1397/06/21 13:20","price":11.2},{"date":"1397/06/21 14:30","price":11.1},{"date":"1397/06/21 16:50","price":11.2},{"date":"1397/06/21 19:00","price":11.3},{"date":"1397/06/21 19:20","price":11.2},{"date":"1397/06/21 19:50","price":11.3},{"date":"1397/06/21 20:00","price":11.2},{"date":"1397/06/21 21:00","price":11.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398