کمترین: 
1083000
بیشترین: 
1123000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1083000
زمان: 
6/21 18:06
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 21 شهریور 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 1083000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 12:00","price":1113000},{"date":"1397/06/21 12:06","price":1103000},{"date":"1397/06/21 14:00","price":1113000},{"date":"1397/06/21 14:12","price":1123000},{"date":"1397/06/21 16:36","price":1103000},{"date":"1397/06/21 18:06","price":1083000}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399