کمترین: 
3986000
بیشترین: 
4056000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3996000
زمان: 
6/21 18:06
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 21 شهریور 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 21 شهریور 1397 , 3996000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 12:00","price":4056000},{"date":"1397/06/21 12:06","price":3996000},{"date":"1397/06/21 12:36","price":3986000},{"date":"1397/06/21 14:00","price":4006000},{"date":"1397/06/21 18:06","price":3996000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398