کمترین: 
3981000
بیشترین: 
4051000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3991000
زمان: 
6/21 18:06
قیمت سکه بهار آزادی امروز 21 شهریور 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 3991000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 12:00","price":4051000},{"date":"1397/06/21 12:06","price":3991000},{"date":"1397/06/21 12:36","price":3981000},{"date":"1397/06/21 14:00","price":4001000},{"date":"1397/06/21 18:06","price":3991000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398