پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1559500
بیشترین: 
1623500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1610500
زمان: 
6/21 20:10
قیمت آبشده جهانی امروز 21 شهریور 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 1610500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 11:30","price":1592500},{"date":"1397/06/21 11:40","price":1599500},{"date":"1397/06/21 11:45","price":1584500},{"date":"1397/06/21 11:50","price":1573500},{"date":"1397/06/21 11:55","price":1577500},{"date":"1397/06/21 12:00","price":1559500},{"date":"1397/06/21 12:05","price":1572500},{"date":"1397/06/21 12:10","price":1569500},{"date":"1397/06/21 12:15","price":1578500},{"date":"1397/06/21 12:20","price":1574500},{"date":"1397/06/21 12:25","price":1572500},{"date":"1397/06/21 12:30","price":1573500},{"date":"1397/06/21 12:45","price":1577500},{"date":"1397/06/21 12:50","price":1581500},{"date":"1397/06/21 13:00","price":1586500},{"date":"1397/06/21 13:05","price":1589500},{"date":"1397/06/21 13:10","price":1588500},{"date":"1397/06/21 13:15","price":1591500},{"date":"1397/06/21 13:25","price":1593500},{"date":"1397/06/21 13:30","price":1606500},{"date":"1397/06/21 13:40","price":1612500},{"date":"1397/06/21 13:45","price":1616500},{"date":"1397/06/21 13:50","price":1618500},{"date":"1397/06/21 13:55","price":1623500},{"date":"1397/06/21 14:00","price":1616500},{"date":"1397/06/21 14:05","price":1614500},{"date":"1397/06/21 14:10","price":1617500},{"date":"1397/06/21 14:15","price":1610500},{"date":"1397/06/21 14:20","price":1608500},{"date":"1397/06/21 14:25","price":1616500},{"date":"1397/06/21 14:30","price":1618500},{"date":"1397/06/21 14:35","price":1612500},{"date":"1397/06/21 14:40","price":1610500},{"date":"1397/06/21 14:45","price":1606500},{"date":"1397/06/21 14:50","price":1601500},{"date":"1397/06/21 14:55","price":1605500},{"date":"1397/06/21 15:00","price":1611500},{"date":"1397/06/21 15:05","price":1612500},{"date":"1397/06/21 15:10","price":1606500},{"date":"1397/06/21 15:15","price":1601500},{"date":"1397/06/21 15:25","price":1606500},{"date":"1397/06/21 15:30","price":1608500},{"date":"1397/06/21 15:40","price":1613500},{"date":"1397/06/21 15:45","price":1610500},{"date":"1397/06/21 15:50","price":1612500},{"date":"1397/06/21 15:55","price":1610500},{"date":"1397/06/21 16:00","price":1613500},{"date":"1397/06/21 16:05","price":1615500},{"date":"1397/06/21 16:15","price":1611500},{"date":"1397/06/21 16:20","price":1608500},{"date":"1397/06/21 16:25","price":1609500},{"date":"1397/06/21 16:30","price":1606500},{"date":"1397/06/21 16:40","price":1600500},{"date":"1397/06/21 16:45","price":1606500},{"date":"1397/06/21 16:55","price":1608500},{"date":"1397/06/21 17:00","price":1603500},{"date":"1397/06/21 17:05","price":1601500},{"date":"1397/06/21 17:10","price":1604500},{"date":"1397/06/21 17:15","price":1605500},{"date":"1397/06/21 17:30","price":1603500},{"date":"1397/06/21 17:40","price":1602500},{"date":"1397/06/21 17:45","price":1597500},{"date":"1397/06/21 17:55","price":1593500},{"date":"1397/06/21 18:00","price":1594500},{"date":"1397/06/21 18:05","price":1595500},{"date":"1397/06/21 18:10","price":1599500},{"date":"1397/06/21 18:15","price":1600500},{"date":"1397/06/21 18:20","price":1602500},{"date":"1397/06/21 18:25","price":1600500},{"date":"1397/06/21 18:40","price":1603500},{"date":"1397/06/21 18:45","price":1604500},{"date":"1397/06/21 18:50","price":1609500},{"date":"1397/06/21 18:55","price":1611500},{"date":"1397/06/21 19:00","price":1609500},{"date":"1397/06/21 19:05","price":1611500},{"date":"1397/06/21 19:10","price":1606500},{"date":"1397/06/21 19:15","price":1603500},{"date":"1397/06/21 19:20","price":1600500},{"date":"1397/06/21 19:25","price":1603500},{"date":"1397/06/21 19:30","price":1604500},{"date":"1397/06/21 19:40","price":1605500},{"date":"1397/06/21 19:45","price":1607500},{"date":"1397/06/21 19:55","price":1608500},{"date":"1397/06/21 20:00","price":1614500},{"date":"1397/06/21 20:05","price":1613500},{"date":"1397/06/21 20:10","price":1610500}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398