پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1905700
بیشترین: 
1941000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1938800
زمان: 
6/21 21:10
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 21 شهریور 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 1938800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 11:30","price":1925500},{"date":"1397/06/21 11:40","price":1938800},{"date":"1397/06/21 11:45","price":1925500},{"date":"1397/06/21 11:50","price":1914500},{"date":"1397/06/21 11:55","price":1916700},{"date":"1397/06/21 12:05","price":1912300},{"date":"1397/06/21 12:10","price":1921100},{"date":"1397/06/21 12:15","price":1914500},{"date":"1397/06/21 12:25","price":1914900},{"date":"1397/06/21 12:40","price":1910100},{"date":"1397/06/21 12:45","price":1914500},{"date":"1397/06/21 12:50","price":1916700},{"date":"1397/06/21 12:55","price":1927700},{"date":"1397/06/21 13:00","price":1925500},{"date":"1397/06/21 13:10","price":1934400},{"date":"1397/06/21 13:30","price":1932200},{"date":"1397/06/21 13:40","price":1930000},{"date":"1397/06/21 13:45","price":1941000},{"date":"1397/06/21 13:55","price":1938800},{"date":"1397/06/21 14:00","price":1940600},{"date":"1397/06/21 14:05","price":1936600},{"date":"1397/06/21 14:15","price":1933500},{"date":"1397/06/21 14:20","price":1927700},{"date":"1397/06/21 14:25","price":1932200},{"date":"1397/06/21 14:30","price":1938800},{"date":"1397/06/21 14:35","price":1934400},{"date":"1397/06/21 14:40","price":1931300},{"date":"1397/06/21 14:45","price":1921100},{"date":"1397/06/21 14:50","price":1922400},{"date":"1397/06/21 14:55","price":1921100},{"date":"1397/06/21 15:00","price":1918900},{"date":"1397/06/21 15:05","price":1927700},{"date":"1397/06/21 15:10","price":1923300},{"date":"1397/06/21 15:15","price":1921100},{"date":"1397/06/21 15:20","price":1919800},{"date":"1397/06/21 15:25","price":1923300},{"date":"1397/06/21 15:30","price":1922000},{"date":"1397/06/21 15:40","price":1927700},{"date":"1397/06/21 15:45","price":1924700},{"date":"1397/06/21 15:50","price":1932200},{"date":"1397/06/21 15:55","price":1929100},{"date":"1397/06/21 16:00","price":1925500},{"date":"1397/06/21 16:15","price":1923300},{"date":"1397/06/21 16:20","price":1920200},{"date":"1397/06/21 16:25","price":1919800},{"date":"1397/06/21 16:30","price":1912300},{"date":"1397/06/21 16:40","price":1914500},{"date":"1397/06/21 16:45","price":1916700},{"date":"1397/06/21 16:50","price":1915800},{"date":"1397/06/21 17:00","price":1916700},{"date":"1397/06/21 17:05","price":1912300},{"date":"1397/06/21 17:15","price":1910100},{"date":"1397/06/21 17:20","price":1916700},{"date":"1397/06/21 17:30","price":1914500},{"date":"1397/06/21 17:40","price":1907900},{"date":"1397/06/21 17:50","price":1912300},{"date":"1397/06/21 17:55","price":1907900},{"date":"1397/06/21 18:00","price":1905700},{"date":"1397/06/21 18:05","price":1907900},{"date":"1397/06/21 18:10","price":1910100},{"date":"1397/06/21 18:15","price":1912300},{"date":"1397/06/21 18:20","price":1914500},{"date":"1397/06/21 18:25","price":1916700},{"date":"1397/06/21 18:40","price":1923300},{"date":"1397/06/21 18:45","price":1930000},{"date":"1397/06/21 18:55","price":1932200},{"date":"1397/06/21 19:10","price":1927700},{"date":"1397/06/21 19:20","price":1925500},{"date":"1397/06/21 19:25","price":1916700},{"date":"1397/06/21 19:30","price":1930000},{"date":"1397/06/21 19:40","price":1923300},{"date":"1397/06/21 19:45","price":1926900},{"date":"1397/06/21 19:50","price":1927700},{"date":"1397/06/21 19:55","price":1932200},{"date":"1397/06/21 20:00","price":1930000},{"date":"1397/06/21 20:15","price":1927700},{"date":"1397/06/21 20:40","price":1925500},{"date":"1397/06/21 20:45","price":1934400},{"date":"1397/06/21 20:55","price":1941000},{"date":"1397/06/21 21:00","price":1938800},{"date":"1397/06/21 21:05","price":1936600},{"date":"1397/06/21 21:10","price":1938800}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398