پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
479890
بیشترین: 
499440
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
495590
زمان: 
6/21 20:10
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 21 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 21 شهریور 1397 , 495590 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 11:30","price":490050},{"date":"1397/06/21 11:40","price":492200},{"date":"1397/06/21 11:45","price":487580},{"date":"1397/06/21 11:50","price":484200},{"date":"1397/06/21 11:55","price":485430},{"date":"1397/06/21 12:00","price":479890},{"date":"1397/06/21 12:05","price":483890},{"date":"1397/06/21 12:10","price":482970},{"date":"1397/06/21 12:15","price":485740},{"date":"1397/06/21 12:20","price":484510},{"date":"1397/06/21 12:25","price":483890},{"date":"1397/06/21 12:30","price":484200},{"date":"1397/06/21 12:45","price":485430},{"date":"1397/06/21 12:50","price":486660},{"date":"1397/06/21 13:00","price":488200},{"date":"1397/06/21 13:05","price":489120},{"date":"1397/06/21 13:10","price":488820},{"date":"1397/06/21 13:15","price":489740},{"date":"1397/06/21 13:25","price":490350},{"date":"1397/06/21 13:30","price":494360},{"date":"1397/06/21 13:40","price":496200},{"date":"1397/06/21 13:45","price":497430},{"date":"1397/06/21 13:50","price":498050},{"date":"1397/06/21 13:55","price":499440},{"date":"1397/06/21 14:00","price":497430},{"date":"1397/06/21 14:05","price":496820},{"date":"1397/06/21 14:10","price":497740},{"date":"1397/06/21 14:15","price":495590},{"date":"1397/06/21 14:20","price":494970},{"date":"1397/06/21 14:25","price":497430},{"date":"1397/06/21 14:30","price":498050},{"date":"1397/06/21 14:35","price":496200},{"date":"1397/06/21 14:40","price":495590},{"date":"1397/06/21 14:45","price":494200},{"date":"1397/06/21 14:50","price":492820},{"date":"1397/06/21 14:55","price":494050},{"date":"1397/06/21 15:00","price":495900},{"date":"1397/06/21 15:05","price":496820},{"date":"1397/06/21 15:10","price":494360},{"date":"1397/06/21 15:15","price":492820},{"date":"1397/06/21 15:25","price":494360},{"date":"1397/06/21 15:30","price":494970},{"date":"1397/06/21 15:40","price":496510},{"date":"1397/06/21 15:45","price":495430},{"date":"1397/06/21 15:50","price":496200},{"date":"1397/06/21 15:55","price":495590},{"date":"1397/06/21 16:00","price":496510},{"date":"1397/06/21 16:05","price":497130},{"date":"1397/06/21 16:15","price":495900},{"date":"1397/06/21 16:20","price":494970},{"date":"1397/06/21 16:25","price":495280},{"date":"1397/06/21 16:30","price":494360},{"date":"1397/06/21 16:40","price":492510},{"date":"1397/06/21 16:45","price":494360},{"date":"1397/06/21 16:55","price":494970},{"date":"1397/06/21 17:00","price":493430},{"date":"1397/06/21 17:05","price":492820},{"date":"1397/06/21 17:10","price":493590},{"date":"1397/06/21 17:15","price":494050},{"date":"1397/06/21 17:30","price":493430},{"date":"1397/06/21 17:40","price":493130},{"date":"1397/06/21 17:45","price":491590},{"date":"1397/06/21 17:55","price":490350},{"date":"1397/06/21 18:00","price":490660},{"date":"1397/06/21 18:05","price":490970},{"date":"1397/06/21 18:10","price":492200},{"date":"1397/06/21 18:15","price":492510},{"date":"1397/06/21 18:20","price":493130},{"date":"1397/06/21 18:25","price":492510},{"date":"1397/06/21 18:40","price":493430},{"date":"1397/06/21 18:45","price":493740},{"date":"1397/06/21 18:50","price":495280},{"date":"1397/06/21 18:55","price":495900},{"date":"1397/06/21 19:00","price":495280},{"date":"1397/06/21 19:05","price":495900},{"date":"1397/06/21 19:10","price":494360},{"date":"1397/06/21 19:15","price":493430},{"date":"1397/06/21 19:20","price":492360},{"date":"1397/06/21 19:25","price":493430},{"date":"1397/06/21 19:30","price":493740},{"date":"1397/06/21 19:40","price":493890},{"date":"1397/06/21 19:45","price":494660},{"date":"1397/06/21 19:55","price":494970},{"date":"1397/06/21 20:00","price":496660},{"date":"1397/06/21 20:05","price":496510},{"date":"1397/06/21 20:10","price":495590}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398