پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
359920
بیشترین: 
374580
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
371690
زمان: 
6/21 20:10
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 21 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 21 شهریور 1397 , 371690 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 11:30","price":367540},{"date":"1397/06/21 11:40","price":369150},{"date":"1397/06/21 11:45","price":365690},{"date":"1397/06/21 11:50","price":363150},{"date":"1397/06/21 11:55","price":364080},{"date":"1397/06/21 12:00","price":359920},{"date":"1397/06/21 12:05","price":362920},{"date":"1397/06/21 12:10","price":362230},{"date":"1397/06/21 12:15","price":364310},{"date":"1397/06/21 12:20","price":363380},{"date":"1397/06/21 12:25","price":362920},{"date":"1397/06/21 12:30","price":363150},{"date":"1397/06/21 12:45","price":364080},{"date":"1397/06/21 12:50","price":365000},{"date":"1397/06/21 13:00","price":366150},{"date":"1397/06/21 13:05","price":366850},{"date":"1397/06/21 13:10","price":366620},{"date":"1397/06/21 13:15","price":367310},{"date":"1397/06/21 13:25","price":367770},{"date":"1397/06/21 13:30","price":370770},{"date":"1397/06/21 13:40","price":372160},{"date":"1397/06/21 13:45","price":373080},{"date":"1397/06/21 13:50","price":373540},{"date":"1397/06/21 13:55","price":374580},{"date":"1397/06/21 14:00","price":373080},{"date":"1397/06/21 14:05","price":372620},{"date":"1397/06/21 14:10","price":373310},{"date":"1397/06/21 14:15","price":371690},{"date":"1397/06/21 14:20","price":371230},{"date":"1397/06/21 14:25","price":373080},{"date":"1397/06/21 14:30","price":373540},{"date":"1397/06/21 14:35","price":372160},{"date":"1397/06/21 14:40","price":371690},{"date":"1397/06/21 14:45","price":370660},{"date":"1397/06/21 14:50","price":369620},{"date":"1397/06/21 14:55","price":370540},{"date":"1397/06/21 15:00","price":371930},{"date":"1397/06/21 15:05","price":372620},{"date":"1397/06/21 15:10","price":370770},{"date":"1397/06/21 15:15","price":369620},{"date":"1397/06/21 15:25","price":370770},{"date":"1397/06/21 15:30","price":371230},{"date":"1397/06/21 15:40","price":372390},{"date":"1397/06/21 15:45","price":371580},{"date":"1397/06/21 15:50","price":372160},{"date":"1397/06/21 15:55","price":371690},{"date":"1397/06/21 16:00","price":372390},{"date":"1397/06/21 16:05","price":372850},{"date":"1397/06/21 16:15","price":371930},{"date":"1397/06/21 16:20","price":371230},{"date":"1397/06/21 16:25","price":371460},{"date":"1397/06/21 16:30","price":370770},{"date":"1397/06/21 16:40","price":369390},{"date":"1397/06/21 16:45","price":370770},{"date":"1397/06/21 16:55","price":371230},{"date":"1397/06/21 17:00","price":370080},{"date":"1397/06/21 17:05","price":369620},{"date":"1397/06/21 17:10","price":370190},{"date":"1397/06/21 17:15","price":370540},{"date":"1397/06/21 17:30","price":370080},{"date":"1397/06/21 17:40","price":369850},{"date":"1397/06/21 17:45","price":368690},{"date":"1397/06/21 17:55","price":367770},{"date":"1397/06/21 18:00","price":368000},{"date":"1397/06/21 18:05","price":368230},{"date":"1397/06/21 18:10","price":369150},{"date":"1397/06/21 18:15","price":369390},{"date":"1397/06/21 18:20","price":369850},{"date":"1397/06/21 18:25","price":369390},{"date":"1397/06/21 18:40","price":370080},{"date":"1397/06/21 18:45","price":370310},{"date":"1397/06/21 18:50","price":371460},{"date":"1397/06/21 18:55","price":371930},{"date":"1397/06/21 19:00","price":371460},{"date":"1397/06/21 19:05","price":371930},{"date":"1397/06/21 19:10","price":370770},{"date":"1397/06/21 19:15","price":370080},{"date":"1397/06/21 19:20","price":369270},{"date":"1397/06/21 19:25","price":370080},{"date":"1397/06/21 19:30","price":370310},{"date":"1397/06/21 19:40","price":370420},{"date":"1397/06/21 19:45","price":371000},{"date":"1397/06/21 19:55","price":371230},{"date":"1397/06/21 20:00","price":372500},{"date":"1397/06/21 20:05","price":372390},{"date":"1397/06/21 20:10","price":371690}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398