کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
155061.0
زمان: 
6/21 23:20
قیمت شاخص بورس امروز 21 شهریور 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 155061.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 11:00","price":154503.0},{"date":"1397/06/21 12:10","price":154790.0},{"date":"1397/06/21 14:10","price":155061.0},{"date":"1397/06/21 23:10","price":},{"date":"1397/06/21 23:20","price":155061.0}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399