پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
7878
بیشترین: 
8064
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8031
زمان: 
6/21 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 21 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 21 شهریور 1397 , 8031 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 10:20","price":7933},{"date":"1397/06/21 10:30","price":7929},{"date":"1397/06/21 10:50","price":7923},{"date":"1397/06/21 11:00","price":7921},{"date":"1397/06/21 11:10","price":7925},{"date":"1397/06/21 11:20","price":7926},{"date":"1397/06/21 11:30","price":7923},{"date":"1397/06/21 11:50","price":7935},{"date":"1397/06/21 12:00","price":7878},{"date":"1397/06/21 12:10","price":7884},{"date":"1397/06/21 12:20","price":7894},{"date":"1397/06/21 12:30","price":7887},{"date":"1397/06/21 12:50","price":7885},{"date":"1397/06/21 13:00","price":7950},{"date":"1397/06/21 13:10","price":7928},{"date":"1397/06/21 13:20","price":7963},{"date":"1397/06/21 13:30","price":7971},{"date":"1397/06/21 13:50","price":7991},{"date":"1397/06/21 14:00","price":7984},{"date":"1397/06/21 14:20","price":7954},{"date":"1397/06/21 14:30","price":7944},{"date":"1397/06/21 14:50","price":7904},{"date":"1397/06/21 15:10","price":7914},{"date":"1397/06/21 15:20","price":7885},{"date":"1397/06/21 15:30","price":7889},{"date":"1397/06/21 15:50","price":7908},{"date":"1397/06/21 16:00","price":7924},{"date":"1397/06/21 16:10","price":7917},{"date":"1397/06/21 16:20","price":7894},{"date":"1397/06/21 16:30","price":7895},{"date":"1397/06/21 16:50","price":7980},{"date":"1397/06/21 17:00","price":7984},{"date":"1397/06/21 17:10","price":7977},{"date":"1397/06/21 17:20","price":7960},{"date":"1397/06/21 17:30","price":7991},{"date":"1397/06/21 17:50","price":7947},{"date":"1397/06/21 18:00","price":7970},{"date":"1397/06/21 18:10","price":7953},{"date":"1397/06/21 18:20","price":7967},{"date":"1397/06/21 18:30","price":7975},{"date":"1397/06/21 18:50","price":8020},{"date":"1397/06/21 19:00","price":8036},{"date":"1397/06/21 19:20","price":8019},{"date":"1397/06/21 19:30","price":7970},{"date":"1397/06/21 19:50","price":8027},{"date":"1397/06/21 20:00","price":8017},{"date":"1397/06/21 20:10","price":7986},{"date":"1397/06/21 20:20","price":7980},{"date":"1397/06/21 20:30","price":7981},{"date":"1397/06/21 20:50","price":8004},{"date":"1397/06/21 21:00","price":8064},{"date":"1397/06/21 21:10","price":8049},{"date":"1397/06/21 21:20","price":8031}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398