کمترین: 
1713
بیشترین: 
1754
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1749
زمان: 
6/21 21:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 21 شهریور 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 1749 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 10:20","price":1728},{"date":"1397/06/21 10:30","price":1727},{"date":"1397/06/21 10:50","price":1725},{"date":"1397/06/21 11:10","price":1726},{"date":"1397/06/21 11:50","price":1728},{"date":"1397/06/21 12:00","price":1713},{"date":"1397/06/21 12:10","price":1719},{"date":"1397/06/21 12:30","price":1718},{"date":"1397/06/21 12:50","price":1715},{"date":"1397/06/21 13:00","price":1728},{"date":"1397/06/21 13:10","price":1727},{"date":"1397/06/21 13:20","price":1734},{"date":"1397/06/21 13:30","price":1736},{"date":"1397/06/21 13:50","price":1741},{"date":"1397/06/21 14:00","price":1737},{"date":"1397/06/21 14:10","price":1739},{"date":"1397/06/21 14:20","price":1733},{"date":"1397/06/21 14:30","price":1731},{"date":"1397/06/21 14:50","price":1726},{"date":"1397/06/21 15:10","price":1724},{"date":"1397/06/21 15:20","price":1717},{"date":"1397/06/21 15:30","price":1718},{"date":"1397/06/21 15:50","price":1726},{"date":"1397/06/21 16:00","price":1725},{"date":"1397/06/21 16:10","price":1724},{"date":"1397/06/21 16:20","price":1719},{"date":"1397/06/21 16:30","price":1720},{"date":"1397/06/21 16:50","price":1739},{"date":"1397/06/21 17:10","price":1737},{"date":"1397/06/21 17:20","price":1734},{"date":"1397/06/21 17:30","price":1740},{"date":"1397/06/21 17:50","price":1734},{"date":"1397/06/21 18:00","price":1736},{"date":"1397/06/21 18:10","price":1732},{"date":"1397/06/21 18:20","price":1735},{"date":"1397/06/21 18:30","price":1740},{"date":"1397/06/21 18:50","price":1747},{"date":"1397/06/21 19:00","price":1753},{"date":"1397/06/21 19:10","price":1750},{"date":"1397/06/21 19:20","price":1746},{"date":"1397/06/21 19:30","price":1736},{"date":"1397/06/21 19:50","price":1748},{"date":"1397/06/21 20:00","price":1742},{"date":"1397/06/21 20:10","price":1739},{"date":"1397/06/21 20:20","price":1738},{"date":"1397/06/21 20:30","price":1739},{"date":"1397/06/21 20:50","price":1743},{"date":"1397/06/21 21:00","price":1754},{"date":"1397/06/21 21:10","price":1753},{"date":"1397/06/21 21:20","price":1749}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399