پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
9767
بیشترین: 
10008
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9979
زمان: 
6/21 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 21 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 21 شهریور 1397 , 9979 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 10:20","price":9850},{"date":"1397/06/21 10:30","price":9845},{"date":"1397/06/21 10:50","price":9841},{"date":"1397/06/21 11:00","price":9839},{"date":"1397/06/21 11:10","price":9845},{"date":"1397/06/21 11:20","price":9844},{"date":"1397/06/21 11:30","price":9841},{"date":"1397/06/21 11:50","price":9853},{"date":"1397/06/21 12:00","price":9767},{"date":"1397/06/21 12:10","price":9805},{"date":"1397/06/21 12:20","price":9806},{"date":"1397/06/21 12:30","price":9798},{"date":"1397/06/21 12:50","price":9800},{"date":"1397/06/21 13:00","price":9879},{"date":"1397/06/21 13:10","price":9854},{"date":"1397/06/21 13:20","price":9900},{"date":"1397/06/21 13:30","price":9904},{"date":"1397/06/21 13:50","price":9919},{"date":"1397/06/21 14:00","price":9915},{"date":"1397/06/21 14:10","price":9927},{"date":"1397/06/21 14:20","price":9895},{"date":"1397/06/21 14:30","price":9884},{"date":"1397/06/21 14:50","price":9853},{"date":"1397/06/21 15:10","price":9839},{"date":"1397/06/21 15:20","price":9798},{"date":"1397/06/21 15:30","price":9805},{"date":"1397/06/21 15:50","price":9840},{"date":"1397/06/21 16:00","price":9841},{"date":"1397/06/21 16:10","price":9835},{"date":"1397/06/21 16:20","price":9811},{"date":"1397/06/21 16:30","price":9809},{"date":"1397/06/21 16:50","price":9917},{"date":"1397/06/21 17:00","price":9920},{"date":"1397/06/21 17:10","price":9913},{"date":"1397/06/21 17:20","price":9890},{"date":"1397/06/21 17:30","price":9928},{"date":"1397/06/21 17:50","price":9891},{"date":"1397/06/21 18:00","price":9902},{"date":"1397/06/21 18:10","price":9883},{"date":"1397/06/21 18:20","price":9902},{"date":"1397/06/21 18:30","price":9922},{"date":"1397/06/21 18:50","price":9964},{"date":"1397/06/21 19:00","price":10000},{"date":"1397/06/21 19:10","price":9985},{"date":"1397/06/21 19:20","price":9963},{"date":"1397/06/21 19:30","price":9905},{"date":"1397/06/21 19:50","price":9974},{"date":"1397/06/21 20:00","price":9961},{"date":"1397/06/21 20:10","price":9922},{"date":"1397/06/21 20:20","price":9923},{"date":"1397/06/21 20:30","price":9920},{"date":"1397/06/21 20:50","price":9945},{"date":"1397/06/21 21:00","price":10008},{"date":"1397/06/21 21:10","price":10000},{"date":"1397/06/21 21:20","price":9979}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398