پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
35386
بیشترین: 
36276
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
36176
زمان: 
6/21 21:20
قیمت دینار بحرین امروز 21 شهریور 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 21 شهریور 1397 , 36176 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 10:20","price":35739},{"date":"1397/06/21 10:30","price":35715},{"date":"1397/06/21 10:50","price":35681},{"date":"1397/06/21 11:10","price":35702},{"date":"1397/06/21 11:20","price":35705},{"date":"1397/06/21 11:30","price":35696},{"date":"1397/06/21 11:50","price":35742},{"date":"1397/06/21 12:00","price":35386},{"date":"1397/06/21 12:10","price":35557},{"date":"1397/06/21 12:20","price":35559},{"date":"1397/06/21 12:30","price":35530},{"date":"1397/06/21 12:50","price":35466},{"date":"1397/06/21 13:00","price":35739},{"date":"1397/06/21 13:10","price":35713},{"date":"1397/06/21 13:20","price":35871},{"date":"1397/06/21 13:30","price":35900},{"date":"1397/06/21 13:50","price":35992},{"date":"1397/06/21 14:00","price":35968},{"date":"1397/06/21 14:10","price":35960},{"date":"1397/06/21 14:20","price":35868},{"date":"1397/06/21 14:30","price":35761},{"date":"1397/06/21 14:50","price":35702},{"date":"1397/06/21 15:10","price":35652},{"date":"1397/06/21 15:20","price":35518},{"date":"1397/06/21 15:30","price":35533},{"date":"1397/06/21 15:50","price":35691},{"date":"1397/06/21 16:00","price":35665},{"date":"1397/06/21 16:10","price":35668},{"date":"1397/06/21 16:20","price":35555},{"date":"1397/06/21 16:30","price":35562},{"date":"1397/06/21 16:50","price":35952},{"date":"1397/06/21 17:00","price":35968},{"date":"1397/06/21 17:10","price":35929},{"date":"1397/06/21 17:20","price":35852},{"date":"1397/06/21 17:30","price":35989},{"date":"1397/06/21 17:50","price":35850},{"date":"1397/06/21 18:00","price":35905},{"date":"1397/06/21 18:10","price":35818},{"date":"1397/06/21 18:20","price":35892},{"date":"1397/06/21 18:30","price":35986},{"date":"1397/06/21 18:50","price":36118},{"date":"1397/06/21 19:00","price":36237},{"date":"1397/06/21 19:10","price":36192},{"date":"1397/06/21 19:20","price":36113},{"date":"1397/06/21 19:30","price":35892},{"date":"1397/06/21 19:50","price":36145},{"date":"1397/06/21 20:00","price":36029},{"date":"1397/06/21 20:10","price":35965},{"date":"1397/06/21 20:20","price":35936},{"date":"1397/06/21 20:30","price":35952},{"date":"1397/06/21 20:50","price":36063},{"date":"1397/06/21 21:00","price":36276},{"date":"1397/06/21 21:10","price":36252},{"date":"1397/06/21 21:20","price":36176}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398