پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
34818
بیشترین: 
35665
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35559
زمان: 
6/21 21:20
قیمت ریال عمان امروز 21 شهریور 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 21 شهریور 1397 , 35559 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 10:20","price":35122},{"date":"1397/06/21 10:30","price":35098},{"date":"1397/06/21 10:50","price":35071},{"date":"1397/06/21 11:00","price":35067},{"date":"1397/06/21 11:10","price":35082},{"date":"1397/06/21 11:20","price":35089},{"date":"1397/06/21 11:30","price":35076},{"date":"1397/06/21 11:50","price":35126},{"date":"1397/06/21 12:00","price":34818},{"date":"1397/06/21 12:10","price":34944},{"date":"1397/06/21 12:20","price":34943},{"date":"1397/06/21 12:30","price":34915},{"date":"1397/06/21 12:50","price":34902},{"date":"1397/06/21 13:00","price":35194},{"date":"1397/06/21 13:10","price":35101},{"date":"1397/06/21 13:20","price":35254},{"date":"1397/06/21 13:30","price":35285},{"date":"1397/06/21 13:50","price":35335},{"date":"1397/06/21 14:00","price":35309},{"date":"1397/06/21 14:10","price":35342},{"date":"1397/06/21 14:20","price":35228},{"date":"1397/06/21 14:30","price":35186},{"date":"1397/06/21 14:50","price":35083},{"date":"1397/06/21 15:10","price":35036},{"date":"1397/06/21 15:20","price":34904},{"date":"1397/06/21 15:30","price":34917},{"date":"1397/06/21 15:50","price":35059},{"date":"1397/06/21 16:00","price":35078},{"date":"1397/06/21 16:10","price":35044},{"date":"1397/06/21 16:20","price":34943},{"date":"1397/06/21 16:30","price":34948},{"date":"1397/06/21 16:50","price":35329},{"date":"1397/06/21 17:00","price":35349},{"date":"1397/06/21 17:10","price":35311},{"date":"1397/06/21 17:20","price":35236},{"date":"1397/06/21 17:30","price":35373},{"date":"1397/06/21 17:50","price":35233},{"date":"1397/06/21 18:00","price":35280},{"date":"1397/06/21 18:10","price":35204},{"date":"1397/06/21 18:20","price":35269},{"date":"1397/06/21 18:30","price":35349},{"date":"1397/06/21 18:50","price":35500},{"date":"1397/06/21 19:00","price":35577},{"date":"1397/06/21 19:10","price":35567},{"date":"1397/06/21 19:20","price":35502},{"date":"1397/06/21 19:30","price":35280},{"date":"1397/06/21 19:50","price":35531},{"date":"1397/06/21 20:00","price":35489},{"date":"1397/06/21 20:10","price":35344},{"date":"1397/06/21 20:30","price":35334},{"date":"1397/06/21 20:50","price":35432},{"date":"1397/06/21 21:00","price":35665},{"date":"1397/06/21 21:10","price":35626},{"date":"1397/06/21 21:20","price":35559}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398