پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
44545
بیشترین: 
45632
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
45506
زمان: 
6/21 21:20
قیمت دینار کویت امروز 21 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 45506 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 10:20","price":44962},{"date":"1397/06/21 10:30","price":44900},{"date":"1397/06/21 10:50","price":44861},{"date":"1397/06/21 11:00","price":44867},{"date":"1397/06/21 11:10","price":44890},{"date":"1397/06/21 11:20","price":44892},{"date":"1397/06/21 11:30","price":44876},{"date":"1397/06/21 11:50","price":44925},{"date":"1397/06/21 12:00","price":44545},{"date":"1397/06/21 12:10","price":44707},{"date":"1397/06/21 12:30","price":44667},{"date":"1397/06/21 12:50","price":44648},{"date":"1397/06/21 13:00","price":44975},{"date":"1397/06/21 13:10","price":44938},{"date":"1397/06/21 13:20","price":45134},{"date":"1397/06/21 13:30","price":45158},{"date":"1397/06/21 13:50","price":45225},{"date":"1397/06/21 14:00","price":45207},{"date":"1397/06/21 14:10","price":45265},{"date":"1397/06/21 14:20","price":45134},{"date":"1397/06/21 14:30","price":45066},{"date":"1397/06/21 14:50","price":44918},{"date":"1397/06/21 15:10","price":44859},{"date":"1397/06/21 15:20","price":44690},{"date":"1397/06/21 15:30","price":44691},{"date":"1397/06/21 15:50","price":44908},{"date":"1397/06/21 16:10","price":44854},{"date":"1397/06/21 16:20","price":44724},{"date":"1397/06/21 16:30","price":44753},{"date":"1397/06/21 16:50","price":45218},{"date":"1397/06/21 17:00","price":45254},{"date":"1397/06/21 17:10","price":45205},{"date":"1397/06/21 17:20","price":45112},{"date":"1397/06/21 17:30","price":45284},{"date":"1397/06/21 17:50","price":45109},{"date":"1397/06/21 18:00","price":45155},{"date":"1397/06/21 18:10","price":45059},{"date":"1397/06/21 18:20","price":45152},{"date":"1397/06/21 18:30","price":45254},{"date":"1397/06/21 18:50","price":45437},{"date":"1397/06/21 19:00","price":45599},{"date":"1397/06/21 19:10","price":45533},{"date":"1397/06/21 19:20","price":45437},{"date":"1397/06/21 19:30","price":45165},{"date":"1397/06/21 19:50","price":45490},{"date":"1397/06/21 20:00","price":45423},{"date":"1397/06/21 20:10","price":45248},{"date":"1397/06/21 20:20","price":45218},{"date":"1397/06/21 20:30","price":45225},{"date":"1397/06/21 20:50","price":45351},{"date":"1397/06/21 21:00","price":45632},{"date":"1397/06/21 21:10","price":45609},{"date":"1397/06/21 21:20","price":45506}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398