پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
13813
بیشترین: 
14144
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14105
زمان: 
6/21 21:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 21 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 14105 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 10:20","price":13923},{"date":"1397/06/21 10:30","price":13917},{"date":"1397/06/21 10:50","price":13912},{"date":"1397/06/21 11:00","price":13914},{"date":"1397/06/21 11:10","price":13921},{"date":"1397/06/21 11:20","price":13924},{"date":"1397/06/21 11:30","price":13920},{"date":"1397/06/21 11:50","price":13932},{"date":"1397/06/21 12:00","price":13813},{"date":"1397/06/21 12:10","price":13862},{"date":"1397/06/21 12:20","price":13863},{"date":"1397/06/21 12:30","price":13851},{"date":"1397/06/21 12:50","price":13829},{"date":"1397/06/21 13:00","price":13931},{"date":"1397/06/21 13:10","price":13923},{"date":"1397/06/21 13:20","price":13990},{"date":"1397/06/21 13:30","price":13987},{"date":"1397/06/21 13:50","price":14028},{"date":"1397/06/21 14:00","price":14024},{"date":"1397/06/21 14:10","price":14022},{"date":"1397/06/21 14:20","price":13992},{"date":"1397/06/21 14:30","price":13970},{"date":"1397/06/21 14:50","price":13931},{"date":"1397/06/21 15:10","price":13912},{"date":"1397/06/21 15:20","price":13862},{"date":"1397/06/21 15:30","price":13864},{"date":"1397/06/21 15:50","price":13919},{"date":"1397/06/21 16:00","price":13905},{"date":"1397/06/21 16:10","price":13908},{"date":"1397/06/21 16:20","price":13866},{"date":"1397/06/21 16:30","price":13861},{"date":"1397/06/21 16:50","price":14018},{"date":"1397/06/21 17:00","price":14024},{"date":"1397/06/21 17:10","price":14009},{"date":"1397/06/21 17:20","price":13979},{"date":"1397/06/21 17:30","price":14032},{"date":"1397/06/21 17:50","price":13978},{"date":"1397/06/21 18:00","price":13996},{"date":"1397/06/21 18:10","price":13966},{"date":"1397/06/21 18:20","price":13994},{"date":"1397/06/21 18:30","price":14032},{"date":"1397/06/21 18:50","price":14083},{"date":"1397/06/21 19:00","price":14129},{"date":"1397/06/21 19:10","price":14112},{"date":"1397/06/21 19:20","price":14081},{"date":"1397/06/21 19:30","price":13994},{"date":"1397/06/21 19:50","price":14093},{"date":"1397/06/21 20:00","price":14048},{"date":"1397/06/21 20:10","price":14023},{"date":"1397/06/21 20:20","price":14012},{"date":"1397/06/21 20:30","price":14018},{"date":"1397/06/21 20:50","price":14057},{"date":"1397/06/21 21:00","price":14144},{"date":"1397/06/21 21:10","price":14135},{"date":"1397/06/21 21:20","price":14105}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398