کمترین: 
9547
بیشترین: 
9800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9773
زمان: 
6/21 21:20
قیمت دلار استرالیا امروز 21 شهریور 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 21 شهریور 1397 , 9773 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 10:20","price":9631},{"date":"1397/06/21 10:50","price":9626},{"date":"1397/06/21 11:00","price":9630},{"date":"1397/06/21 11:10","price":9632},{"date":"1397/06/21 11:20","price":9628},{"date":"1397/06/21 11:30","price":9627},{"date":"1397/06/21 11:50","price":9638},{"date":"1397/06/21 12:00","price":9547},{"date":"1397/06/21 12:10","price":9601},{"date":"1397/06/21 12:30","price":9596},{"date":"1397/06/21 12:50","price":9581},{"date":"1397/06/21 13:00","price":9662},{"date":"1397/06/21 13:10","price":9658},{"date":"1397/06/21 13:20","price":9702},{"date":"1397/06/21 13:30","price":9707},{"date":"1397/06/21 13:50","price":9732},{"date":"1397/06/21 14:00","price":9724},{"date":"1397/06/21 14:10","price":9718},{"date":"1397/06/21 14:20","price":9696},{"date":"1397/06/21 14:30","price":9671},{"date":"1397/06/21 14:50","price":9655},{"date":"1397/06/21 15:10","price":9638},{"date":"1397/06/21 15:20","price":9601},{"date":"1397/06/21 15:30","price":9602},{"date":"1397/06/21 15:50","price":9644},{"date":"1397/06/21 16:00","price":9635},{"date":"1397/06/21 16:10","price":9637},{"date":"1397/06/21 16:20","price":9605},{"date":"1397/06/21 16:30","price":9608},{"date":"1397/06/21 16:50","price":9713},{"date":"1397/06/21 17:00","price":9717},{"date":"1397/06/21 17:10","price":9706},{"date":"1397/06/21 17:20","price":9686},{"date":"1397/06/21 17:30","price":9723},{"date":"1397/06/21 17:50","price":9685},{"date":"1397/06/21 18:00","price":9700},{"date":"1397/06/21 18:10","price":9677},{"date":"1397/06/21 18:20","price":9696},{"date":"1397/06/21 18:30","price":9722},{"date":"1397/06/21 18:50","price":9758},{"date":"1397/06/21 19:00","price":9790},{"date":"1397/06/21 19:10","price":9778},{"date":"1397/06/21 19:20","price":9756},{"date":"1397/06/21 19:30","price":9696},{"date":"1397/06/21 19:50","price":9765},{"date":"1397/06/21 20:00","price":9736},{"date":"1397/06/21 20:10","price":9716},{"date":"1397/06/21 20:20","price":9709},{"date":"1397/06/21 20:30","price":9713},{"date":"1397/06/21 20:50","price":9743},{"date":"1397/06/21 21:00","price":9800},{"date":"1397/06/21 21:10","price":9794},{"date":"1397/06/21 21:20","price":9773}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399