پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
10295
بیشترین: 
10534
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10505
زمان: 
6/21 21:20
قیمت دلار کانادا امروز 21 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 21 شهریور 1397 , 10505 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 10:20","price":10382},{"date":"1397/06/21 10:30","price":10370},{"date":"1397/06/21 11:00","price":10372},{"date":"1397/06/21 11:10","price":10374},{"date":"1397/06/21 11:20","price":10375},{"date":"1397/06/21 11:30","price":10371},{"date":"1397/06/21 11:50","price":10384},{"date":"1397/06/21 12:00","price":10295},{"date":"1397/06/21 12:10","price":10332},{"date":"1397/06/21 12:20","price":10334},{"date":"1397/06/21 12:30","price":10331},{"date":"1397/06/21 12:50","price":10316},{"date":"1397/06/21 13:00","price":10397},{"date":"1397/06/21 13:10","price":10390},{"date":"1397/06/21 13:20","price":10440},{"date":"1397/06/21 13:30","price":10439},{"date":"1397/06/21 13:50","price":10461},{"date":"1397/06/21 14:00","price":10459},{"date":"1397/06/21 14:10","price":10452},{"date":"1397/06/21 14:20","price":10431},{"date":"1397/06/21 14:30","price":10403},{"date":"1397/06/21 14:50","price":10391},{"date":"1397/06/21 15:10","price":10378},{"date":"1397/06/21 15:20","price":10337},{"date":"1397/06/21 15:30","price":10340},{"date":"1397/06/21 15:50","price":10385},{"date":"1397/06/21 16:00","price":10372},{"date":"1397/06/21 16:10","price":10367},{"date":"1397/06/21 16:20","price":10330},{"date":"1397/06/21 16:30","price":10338},{"date":"1397/06/21 16:50","price":10440},{"date":"1397/06/21 17:00","price":10445},{"date":"1397/06/21 17:10","price":10434},{"date":"1397/06/21 17:20","price":10411},{"date":"1397/06/21 17:30","price":10451},{"date":"1397/06/21 17:50","price":10411},{"date":"1397/06/21 18:00","price":10424},{"date":"1397/06/21 18:10","price":10401},{"date":"1397/06/21 18:20","price":10423},{"date":"1397/06/21 18:30","price":10451},{"date":"1397/06/21 18:50","price":10489},{"date":"1397/06/21 19:00","price":10523},{"date":"1397/06/21 19:10","price":10510},{"date":"1397/06/21 19:20","price":10487},{"date":"1397/06/21 19:30","price":10423},{"date":"1397/06/21 19:50","price":10496},{"date":"1397/06/21 20:00","price":10463},{"date":"1397/06/21 20:10","price":10444},{"date":"1397/06/21 20:20","price":10436},{"date":"1397/06/21 20:30","price":10440},{"date":"1397/06/21 20:50","price":10469},{"date":"1397/06/21 21:00","price":10534},{"date":"1397/06/21 21:10","price":10528},{"date":"1397/06/21 21:20","price":10505}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398