پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1956
بیشترین: 
2005
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1999
زمان: 
6/21 21:20
قیمت یوان چین امروز 21 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 21 شهریور 1397 , 1999 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 10:20","price":1973},{"date":"1397/06/21 10:30","price":1972},{"date":"1397/06/21 11:10","price":1973},{"date":"1397/06/21 11:50","price":1974},{"date":"1397/06/21 12:00","price":1956},{"date":"1397/06/21 12:10","price":1964},{"date":"1397/06/21 12:30","price":1962},{"date":"1397/06/21 12:50","price":1960},{"date":"1397/06/21 13:00","price":1975},{"date":"1397/06/21 13:10","price":1974},{"date":"1397/06/21 13:20","price":1984},{"date":"1397/06/21 13:50","price":1989},{"date":"1397/06/21 14:00","price":1988},{"date":"1397/06/21 14:10","price":1987},{"date":"1397/06/21 14:20","price":1984},{"date":"1397/06/21 14:30","price":1980},{"date":"1397/06/21 14:50","price":1973},{"date":"1397/06/21 15:10","price":1970},{"date":"1397/06/21 15:20","price":1963},{"date":"1397/06/21 15:30","price":1964},{"date":"1397/06/21 15:50","price":1973},{"date":"1397/06/21 16:00","price":1971},{"date":"1397/06/21 16:20","price":1965},{"date":"1397/06/21 16:50","price":1987},{"date":"1397/06/21 17:00","price":1988},{"date":"1397/06/21 17:10","price":1986},{"date":"1397/06/21 17:20","price":1981},{"date":"1397/06/21 17:30","price":1989},{"date":"1397/06/21 17:50","price":1981},{"date":"1397/06/21 18:00","price":1984},{"date":"1397/06/21 18:10","price":1980},{"date":"1397/06/21 18:20","price":1984},{"date":"1397/06/21 18:30","price":1989},{"date":"1397/06/21 18:50","price":1996},{"date":"1397/06/21 19:00","price":2003},{"date":"1397/06/21 19:10","price":2000},{"date":"1397/06/21 19:20","price":1996},{"date":"1397/06/21 19:30","price":1984},{"date":"1397/06/21 19:50","price":1998},{"date":"1397/06/21 20:00","price":1991},{"date":"1397/06/21 20:10","price":1988},{"date":"1397/06/21 20:20","price":1986},{"date":"1397/06/21 20:30","price":1987},{"date":"1397/06/21 20:50","price":1992},{"date":"1397/06/21 21:00","price":2005},{"date":"1397/06/21 21:10","price":2004},{"date":"1397/06/21 21:20","price":1999}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398