پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
17493
بیشترین: 
17906
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17855
زمان: 
6/21 21:20
قیمت پوند امروز 21 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 21 شهریور 1397 , 17855 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 10:20","price":17641},{"date":"1397/06/21 10:30","price":17633},{"date":"1397/06/21 10:50","price":17627},{"date":"1397/06/21 11:20","price":17630},{"date":"1397/06/21 11:30","price":17620},{"date":"1397/06/21 11:50","price":17639},{"date":"1397/06/21 12:00","price":17493},{"date":"1397/06/21 12:10","price":17566},{"date":"1397/06/21 12:20","price":17564},{"date":"1397/06/21 12:30","price":17572},{"date":"1397/06/21 12:50","price":17556},{"date":"1397/06/21 13:00","price":17689},{"date":"1397/06/21 13:10","price":17678},{"date":"1397/06/21 13:20","price":17756},{"date":"1397/06/21 13:30","price":17758},{"date":"1397/06/21 13:50","price":17790},{"date":"1397/06/21 14:00","price":17764},{"date":"1397/06/21 14:10","price":17785},{"date":"1397/06/21 14:20","price":17735},{"date":"1397/06/21 14:30","price":17713},{"date":"1397/06/21 14:50","price":17662},{"date":"1397/06/21 15:10","price":17630},{"date":"1397/06/21 15:20","price":17561},{"date":"1397/06/21 15:30","price":17542},{"date":"1397/06/21 15:50","price":17604},{"date":"1397/06/21 16:00","price":17591},{"date":"1397/06/21 16:10","price":17596},{"date":"1397/06/21 16:20","price":17539},{"date":"1397/06/21 16:50","price":17746},{"date":"1397/06/21 17:00","price":17754},{"date":"1397/06/21 17:10","price":17735},{"date":"1397/06/21 17:20","price":17696},{"date":"1397/06/21 17:30","price":17764},{"date":"1397/06/21 17:50","price":17695},{"date":"1397/06/21 18:00","price":17719},{"date":"1397/06/21 18:10","price":17681},{"date":"1397/06/21 18:20","price":17715},{"date":"1397/06/21 18:30","price":17760},{"date":"1397/06/21 18:50","price":17828},{"date":"1397/06/21 19:00","price":17889},{"date":"1397/06/21 19:10","price":17864},{"date":"1397/06/21 19:20","price":17825},{"date":"1397/06/21 19:30","price":17717},{"date":"1397/06/21 19:50","price":17842},{"date":"1397/06/21 20:00","price":17784},{"date":"1397/06/21 20:10","price":17752},{"date":"1397/06/21 20:20","price":17738},{"date":"1397/06/21 20:30","price":17748},{"date":"1397/06/21 20:50","price":17795},{"date":"1397/06/21 21:00","price":17906},{"date":"1397/06/21 21:10","price":17894},{"date":"1397/06/21 21:20","price":17855}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398