کمترین: 
60.6
بیشترین: 
60.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.6
زمان: 
6/21 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 21 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 60.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 09:10","price":60.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399