کمترین: 
12797.5
بیشترین: 
12797.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12797.5
زمان: 
6/21 09:10
قیمت بات تایلند امروز 21 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 21 شهریور 1397 , 12797.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 09:10","price":12797.5}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399