کمترین: 
3049.8
بیشترین: 
3049.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3049.8
زمان: 
6/21 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 21 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 21 شهریور 1397 , 3049.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 09:10","price":3049.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399