کمترین: 
3413.5
بیشترین: 
3413.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3413.5
زمان: 
6/21 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 21 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 21 شهریور 1397 , 3413.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 09:10","price":3413.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398