کمترین: 
352.3
بیشترین: 
352.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.3
زمان: 
6/21 09:10
قیمت دینار عراق امروز 21 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 352.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 09:10","price":352.3}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398