کمترین: 
13863.3
بیشترین: 
13863.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13863.3
زمان: 
6/21 09:10
قیمت دینار کویت امروز 21 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 13863.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 09:10","price":13863.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398