کمترین: 
504.4
بیشترین: 
504.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
504.4
زمان: 
6/21 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 21 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 504.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 09:10","price":504.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398