کمترین: 
464
بیشترین: 
464
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
464
زمان: 
6/21 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 21 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 21 شهریور 1397 , 464 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 09:10","price":464}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398