کمترین: 
56.6
بیشترین: 
56.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.6
زمان: 
6/21 09:10
قیمت افغانی امروز 21 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 56.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 09:10","price":56.6}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398