کمترین: 
4314
بیشترین: 
4314
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4314
زمان: 
6/21 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 21 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 4314 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 09:10","price":4314}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399