کمترین: 
3212.9
بیشترین: 
3212.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3212.9
زمان: 
6/21 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 21 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 21 شهریور 1397 , 3212.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 09:10","price":3212.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398