کمترین: 
3767.3
بیشترین: 
3767.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3767.3
زمان: 
6/21 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 21 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 21 شهریور 1397 , 3767.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 09:10","price":3767.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399