کمترین: 
611
بیشترین: 
611
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
611
زمان: 
6/21 09:10
قیمت یوان چین امروز 21 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 21 شهریور 1397 , 611 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 09:10","price":611}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398