کمترین: 
653.3
بیشترین: 
653.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
653.3
زمان: 
6/21 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 21 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 653.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 09:10","price":653.3}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398