کمترین: 
5464.5
بیشترین: 
5464.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5464.5
زمان: 
6/21 09:10
قیمت پوند امروز 21 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 21 شهریور 1397 , 5464.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 09:10","price":5464.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398