کمترین: 
4868.9
بیشترین: 
4868.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4868.9
زمان: 
6/21 09:10
قیمت یورو امروز 21 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 21 شهریور 1397 , 4868.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 09:10","price":4868.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398