کمترین: 
1193.18
بیشترین: 
1198.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1193.18
زمان: 
6/21 11:00
قیمت اونس طلا امروز 21 شهریور 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 21 شهریور 1397 , 1193.18 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 02:00","price":1198.97},{"date":"1397/06/21 02:30","price":1198.72},{"date":"1397/06/21 05:00","price":1197.78},{"date":"1397/06/21 05:30","price":1197.03},{"date":"1397/06/21 08:00","price":1195.01},{"date":"1397/06/21 08:30","price":1193.76},{"date":"1397/06/21 11:00","price":1193.18}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398