کمترین: 
6228
بیشترین: 
6302.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6302.7
زمان: 
6/21 23:30
قیمت بیت کوین امروز 21 شهریور 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 21 شهریور 1397 , 6302.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 02:00","price":6250.5},{"date":"1397/06/21 05:00","price":6285.2},{"date":"1397/06/21 08:00","price":6258.7},{"date":"1397/06/21 11:00","price":6282.7},{"date":"1397/06/21 12:00","price":6237.6},{"date":"1397/06/21 14:30","price":6251.5},{"date":"1397/06/21 15:00","price":6261.2},{"date":"1397/06/21 17:30","price":6228},{"date":"1397/06/21 18:00","price":6276.2},{"date":"1397/06/21 20:30","price":6280.8},{"date":"1397/06/21 21:00","price":6272.2},{"date":"1397/06/21 23:30","price":6302.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399