کمترین: 
75.2
بیشترین: 
75.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.2
زمان: 
6/20 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 20 شهریور 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 75.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 18:08","price":75.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399