کمترین: 
108
بیشترین: 
115
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
108
زمان: 
6/20 21:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 20 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 20 شهریور 1397 , 108 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 11:40","price":115},{"date":"1397/06/20 12:50","price":114},{"date":"1397/06/20 13:30","price":111},{"date":"1397/06/20 14:00","price":110},{"date":"1397/06/20 14:10","price":111},{"date":"1397/06/20 14:20","price":110},{"date":"1397/06/20 14:50","price":108},{"date":"1397/06/20 16:00","price":111},{"date":"1397/06/20 17:20","price":110},{"date":"1397/06/20 17:30","price":111},{"date":"1397/06/20 18:20","price":112},{"date":"1397/06/20 18:50","price":110},{"date":"1397/06/20 20:50","price":109},{"date":"1397/06/20 21:20","price":108}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399