کمترین: 
1103000
بیشترین: 
1163000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1123000
زمان: 
6/20 17:00
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 20 شهریور 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 1123000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 11:24","price":1103000},{"date":"1397/06/20 12:06","price":1113000},{"date":"1397/06/20 14:06","price":1163000},{"date":"1397/06/20 14:30","price":1113000},{"date":"1397/06/20 17:00","price":1123000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398