کمترین: 
2104000
بیشترین: 
2174000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2134000
زمان: 
6/20 17:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 20 شهریور 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 2134000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 11:24","price":2104000},{"date":"1397/06/20 11:36","price":2154000},{"date":"1397/06/20 12:06","price":2164000},{"date":"1397/06/20 14:06","price":2174000},{"date":"1397/06/20 14:30","price":2144000},{"date":"1397/06/20 15:24","price":2154000},{"date":"1397/06/20 17:00","price":2134000}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399