کمترین: 
1100000
بیشترین: 
1160000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1120000
زمان: 
6/20 17:00
قیمت ربع سکه امروز 20 شهریور 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 1120000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 11:24","price":1100000},{"date":"1397/06/20 12:06","price":1110000},{"date":"1397/06/20 14:06","price":1160000},{"date":"1397/06/20 14:30","price":1110000},{"date":"1397/06/20 17:00","price":1120000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398