کمترین: 
2100000
بیشترین: 
2170000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2130000
زمان: 
6/20 17:00
قیمت نیم سکه امروز 20 شهریور 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 2130000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 11:24","price":2100000},{"date":"1397/06/20 11:36","price":2150000},{"date":"1397/06/20 12:06","price":2160000},{"date":"1397/06/20 14:06","price":2170000},{"date":"1397/06/20 14:30","price":2140000},{"date":"1397/06/20 15:24","price":2150000},{"date":"1397/06/20 17:00","price":2130000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398