پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1556500
بیشترین: 
1688500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1615500
زمان: 
6/20 20:10
قیمت آبشده جهانی امروز 20 شهریور 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 1615500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 11:15","price":1664500},{"date":"1397/06/20 11:25","price":1676500},{"date":"1397/06/20 11:40","price":1688500},{"date":"1397/06/20 12:05","price":1646500},{"date":"1397/06/20 12:25","price":1655500},{"date":"1397/06/20 12:35","price":1640500},{"date":"1397/06/20 12:55","price":1614500},{"date":"1397/06/20 13:05","price":1625500},{"date":"1397/06/20 13:15","price":1633500},{"date":"1397/06/20 13:25","price":1643500},{"date":"1397/06/20 13:30","price":1637500},{"date":"1397/06/20 13:40","price":1624500},{"date":"1397/06/20 13:45","price":1615500},{"date":"1397/06/20 13:50","price":1611500},{"date":"1397/06/20 13:55","price":1615500},{"date":"1397/06/20 14:00","price":1616500},{"date":"1397/06/20 14:05","price":1631500},{"date":"1397/06/20 14:10","price":1620500},{"date":"1397/06/20 14:15","price":1617500},{"date":"1397/06/20 14:20","price":1614500},{"date":"1397/06/20 14:25","price":1611500},{"date":"1397/06/20 14:30","price":1602500},{"date":"1397/06/20 14:40","price":1593500},{"date":"1397/06/20 14:45","price":1605500},{"date":"1397/06/20 14:50","price":1616500},{"date":"1397/06/20 14:55","price":1606500},{"date":"1397/06/20 15:00","price":1611500},{"date":"1397/06/20 15:05","price":1612500},{"date":"1397/06/20 15:10","price":1615500},{"date":"1397/06/20 15:15","price":1617500},{"date":"1397/06/20 15:25","price":1618500},{"date":"1397/06/20 15:30","price":1620500},{"date":"1397/06/20 15:40","price":1625500},{"date":"1397/06/20 15:45","price":1619500},{"date":"1397/06/20 15:50","price":1624500},{"date":"1397/06/20 15:55","price":1630500},{"date":"1397/06/20 16:00","price":1627500},{"date":"1397/06/20 16:05","price":1625500},{"date":"1397/06/20 16:20","price":1628500},{"date":"1397/06/20 16:25","price":1638500},{"date":"1397/06/20 16:30","price":1630500},{"date":"1397/06/20 16:40","price":1633500},{"date":"1397/06/20 16:45","price":1626500},{"date":"1397/06/20 16:50","price":1628500},{"date":"1397/06/20 16:55","price":1630500},{"date":"1397/06/20 17:00","price":1624500},{"date":"1397/06/20 17:05","price":1619500},{"date":"1397/06/20 17:10","price":1617500},{"date":"1397/06/20 17:15","price":1556500},{"date":"1397/06/20 17:20","price":1616500},{"date":"1397/06/20 17:25","price":1619500},{"date":"1397/06/20 17:30","price":1611500},{"date":"1397/06/20 17:40","price":1614500},{"date":"1397/06/20 17:45","price":1616500},{"date":"1397/06/20 17:55","price":1615500},{"date":"1397/06/20 18:00","price":1611500},{"date":"1397/06/20 18:05","price":1613500},{"date":"1397/06/20 18:10","price":1617500},{"date":"1397/06/20 18:15","price":1626500},{"date":"1397/06/20 18:20","price":1622500},{"date":"1397/06/20 18:25","price":1617500},{"date":"1397/06/20 18:30","price":1611500},{"date":"1397/06/20 18:40","price":1620500},{"date":"1397/06/20 18:45","price":1616500},{"date":"1397/06/20 18:50","price":1613500},{"date":"1397/06/20 18:55","price":1615500},{"date":"1397/06/20 19:00","price":1619500},{"date":"1397/06/20 19:05","price":1621500},{"date":"1397/06/20 19:10","price":1624500},{"date":"1397/06/20 19:15","price":1617500},{"date":"1397/06/20 19:25","price":1621500},{"date":"1397/06/20 19:40","price":1616500},{"date":"1397/06/20 19:45","price":1620500},{"date":"1397/06/20 19:50","price":1622500},{"date":"1397/06/20 19:55","price":1623500},{"date":"1397/06/20 20:00","price":1619500},{"date":"1397/06/20 20:05","price":1616500},{"date":"1397/06/20 20:10","price":1615500}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398