پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
354400
بیشترین: 
384500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
367900
زمان: 
6/20 20:10
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 20 شهریور 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 20 شهریور 1397 , 367900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 11:15","price":379000},{"date":"1397/06/20 11:25","price":381800},{"date":"1397/06/20 11:40","price":384500},{"date":"1397/06/20 12:05","price":374900},{"date":"1397/06/20 12:25","price":377000},{"date":"1397/06/20 12:35","price":373600},{"date":"1397/06/20 12:55","price":367600},{"date":"1397/06/20 13:05","price":370200},{"date":"1397/06/20 13:15","price":371900},{"date":"1397/06/20 13:25","price":374300},{"date":"1397/06/20 13:30","price":372900},{"date":"1397/06/20 13:40","price":369900},{"date":"1397/06/20 13:45","price":367900},{"date":"1397/06/20 13:50","price":367000},{"date":"1397/06/20 13:55","price":367900},{"date":"1397/06/20 14:00","price":368100},{"date":"1397/06/20 14:05","price":371500},{"date":"1397/06/20 14:10","price":369000},{"date":"1397/06/20 14:15","price":368300},{"date":"1397/06/20 14:20","price":367600},{"date":"1397/06/20 14:25","price":367000},{"date":"1397/06/20 14:30","price":364900},{"date":"1397/06/20 14:40","price":362900},{"date":"1397/06/20 14:45","price":365600},{"date":"1397/06/20 14:50","price":368100},{"date":"1397/06/20 14:55","price":365800},{"date":"1397/06/20 15:00","price":367000},{"date":"1397/06/20 15:05","price":367200},{"date":"1397/06/20 15:10","price":367900},{"date":"1397/06/20 15:15","price":368300},{"date":"1397/06/20 15:25","price":368600},{"date":"1397/06/20 15:30","price":369000},{"date":"1397/06/20 15:40","price":370200},{"date":"1397/06/20 15:45","price":368800},{"date":"1397/06/20 15:50","price":369900},{"date":"1397/06/20 15:55","price":371300},{"date":"1397/06/20 16:00","price":370600},{"date":"1397/06/20 16:05","price":370000},{"date":"1397/06/20 16:15","price":370200},{"date":"1397/06/20 16:20","price":370800},{"date":"1397/06/20 16:25","price":373100},{"date":"1397/06/20 16:30","price":371300},{"date":"1397/06/20 16:40","price":372000},{"date":"1397/06/20 16:45","price":370400},{"date":"1397/06/20 16:50","price":370800},{"date":"1397/06/20 16:55","price":371200},{"date":"1397/06/20 17:00","price":369900},{"date":"1397/06/20 17:05","price":368800},{"date":"1397/06/20 17:10","price":368200},{"date":"1397/06/20 17:15","price":354400},{"date":"1397/06/20 17:20","price":368100},{"date":"1397/06/20 17:25","price":368800},{"date":"1397/06/20 17:30","price":367000},{"date":"1397/06/20 17:40","price":367600},{"date":"1397/06/20 17:45","price":368100},{"date":"1397/06/20 17:55","price":367800},{"date":"1397/06/20 18:00","price":367000},{"date":"1397/06/20 18:05","price":367400},{"date":"1397/06/20 18:10","price":368300},{"date":"1397/06/20 18:15","price":370400},{"date":"1397/06/20 18:20","price":369500},{"date":"1397/06/20 18:25","price":368300},{"date":"1397/06/20 18:30","price":367000},{"date":"1397/06/20 18:40","price":369000},{"date":"1397/06/20 18:45","price":368000},{"date":"1397/06/20 18:50","price":367400},{"date":"1397/06/20 18:55","price":367900},{"date":"1397/06/20 19:00","price":368800},{"date":"1397/06/20 19:05","price":369200},{"date":"1397/06/20 19:10","price":369900},{"date":"1397/06/20 19:15","price":368300},{"date":"1397/06/20 19:25","price":369200},{"date":"1397/06/20 19:40","price":368100},{"date":"1397/06/20 19:45","price":369000},{"date":"1397/06/20 19:50","price":369500},{"date":"1397/06/20 19:55","price":369700},{"date":"1397/06/20 20:00","price":368700},{"date":"1397/06/20 20:05","price":368100},{"date":"1397/06/20 20:10","price":367900}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398